T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
İSTANBUL / BEYOĞLU - BEYOĞLU MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

Ustalık Eğitimi Kursları

USTALIK EĞİTİMİ 

Bu eğitim için ön koşul Kalfalık Belgesi sahibi olmak ve Usta Öğreticilik Belgesi olan bir ustanın yanında çalışıyor olmaktır. Adayların kursu bitirebilmek için 2 yıl çalışma süresini doldurmuş ve kurs derslerini tamamlamış olması gerekmektedir. Kurs dersleri kredili sistem gibidir.

 

 

USTALIK EĞİTİMİ DERSLERİ
 Dersin Adı

Toplam 
Süre

Devamsızlık Süresi

 
 Sigorta Vergi Mevzuatı 16 4  
 Ekonomi 24 6  
 İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği 32 8 NOT: Ustalık Ders Notlarını Bilgisayarınıza indirmek için lütfen sol tarafta bulunan ders adlarının üzerine tıklayınız..
 İş ve İnsan İlişkileri 24 6
 Çalışma Hukuku 32 8
 Muhasebe 32 8
 İşletme Bilgisi 16 4
 Meslek Dersleri 64 16  
TOPLAM DERS SAATİ 240 -  


Eğitimin Özellikleri


Ustalık eğitimi Kalfalık belgesini almaya hak kazanmış olanlar için açılan bir kurstur. Eğitim süresi 2 yıldır. Bu süre kursiyerlerin iş yerindeki çalışmalarını kapsayan Pratik Eğitim süresidir. Eğitim süresi kayıt tarihinden itibaren başlar.

Ustalık eğitimine kayıtlı bir kursiyere verilen dersler aşağıda listelenmiştir. Kursiyer bu derslerden başarılı olmalıdır. Başarılı olamadığı takdirde bir sonraki dönem açılan derslere katılabileceği gibi, bir sonraki dönem açılan dersin sınavına girebilir.

Derslerden başarılı olan kursiyer 2 yıllık pratik eğitim süresinin bitmesini beklemek zorundadır. Bu sürenin bitiminde yapılacak olan Ustalık Sınavlarında kursiyerler sadece Pratik Uygulama sınavına katılır.

Örneğin; Kayıt tarihi 12.04.2012 olan birisinin Ustalık sınavına girmeye hak kazanabilmesi için aşağıdaki derslerin tümüne girmiş ve başarılı olmuş olması gerekir. 12.04.2014 tarihinde ise Pratik Eğitimi bitirmiş olur ve Pratik Uygulama sınavına girmeye hak kazanır.

 Devam – Devamsızlık

Devamsızlık süresi her bir dersin toplam süresinin 1/4’ünü geçemez. Rapor, izin vb. için ayrıca devamsızlık hakkı yoktur. Raporlu da olsa belirtilen devamsızlık sınırını aşan kursiyerler, bir sonraki dönem o dersi tekrar etmek zorunda kalır.

Pratik Eğitim

Pratik eğitim, iş yerinde yapılan çalışmadır. Ustalık eğitimine katılan Kalfa, Usta olabilmek için işyerinde çalışarak becerilerini geliştirmek zorundadır. Bu nedenle kursiyerler iş yerlerinde çalıştıklarını belgelendirmek üzere her ay düzenli olarak Pratik Eğitim Devam Devamsızlık Çizelgesi’ni ilgili Müdür Yardımcısına teslim etmelidir.

İşyeri değişiklikleri okula bildirilmeli ve yeni işyeri kaydı hemen yapılmalıdır. Aksi halde kursiyer ayrıldığını bildirmediği işletmeden 2 yıllık hizmet belgelendirme formu alamayacağından eğitimi uzayacaktır.

İşleyiş

Ustalık eğitiminin sağlıklı yürütülmesi açısından Askere gidecek olan ya da herhangi bir nedenle eğitimine ara verecek olanların ve soy ismi değişenlerin bunu okul idaresine bildirmeleri gerekmektedir.

Her dönem açılacak derslere katılacak kursiyer saptanarak ders programı yapılır. Bu nedenle her yıl Eylül ve Şubat aylarında derslere katılmak isteyen kursiyerlerden web sitemizde yayınlanan formu doldurmaları ve ders günü tercihi yapmaları istenir. 

2 yıllık sürenin sonunda usta adayları Ustalık sınavlarına katılabilmek için “USTALIK EĞİTİMİNİ BAŞARIYLA TAMAMLAYANLAR İÇİN HİZMET BELGELENDİRME FORMU”nu doldurarak okula teslim etmek zorundadır. Bu formu okula teslim etmeyenler tüm derslerinden bşarılı olslar dahi Ustalık Sınavlarına giremezler.

Ustalık eğitimine kayıt yaptırmayan kalfaların dışarıdan ustalık sınavlarına girebilmeleri için meslekleri ile ilgili işlerde en az 5 yıl süre ile çalışmış olduklarını sosyal güvenlik kuruluşlarından alacakları hizmet belgesi ile belgelendirmeleri gerekir.

Meslek kuruluşlarına kayıtlı iş yerlerinde çırak olarak çalışıp kalfa olanlar, aynı iş yerinde en az bir yıl kalfa olarak çalışmak zorundadırlar. 

Ustalık Eğitimi Kursu İçin Gerekli Evraklar:

1- Başvuru Formu
2- Kalfalık Belgesinin aslı ve fotokopisi
3- Öğrenim belgesi-diploma aslı ve fotokopisi
4- 4 Adet vesikalık fotoğraf
5- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
6- Sağlık ve fiziki durumunun, mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun  olduğunu gösterir doktor raporu
7- Çalıştığı işyerindeki usta öğreticinin "Usta Öğretici Belgesi"nin aslı ve fotokopisi

Öğretim Şekli:

Ustalık eğitimi kursu merkezimizde hafta içi akşamları saat 17:20 ile 20:30 arasında haftada  kursiyerlerin tercihlerine göre 1 yada 2 gün olacak şekilde düzenlenmektedir. 2 yıllık süre içinde 240 saat dersten sorumlu olan kursiyerlerimizin pratik eğitim süresi kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren başlar. Adayların  Kursu bitirebilmek için tüm kurs derslerini başarıyla tamamlamış olması ve 2 yıl çalışma süresini doldurmuş olması gerekmektedir. Kurs derlerine  ve pratik eğitime devamlılık esastır. Kursa kayıt yaptırdıktan sonra işyeri değişikliği yapan adaylar eski işyerlerine çalıştığı süreleri gösteren form doldurtarak okul idaresine teslim etmeli ve ayrıca yeni işyeri içinde tekrar başvuru formu doldurtmalıdır.

İki yıl çalışma süresini dolduran ve kurs derslerini tamamlayan adaylar dolduracakları form ile iki yıl çalıştığını belgelendirerek en yakın sınav döneminde ustalık sınavına girebilirler

Ustalık eğitiminde başarının değerlendirilmesi

Madde 85- Ustalık eğitimine devam edenler, devam ettikleri eğitim sonunda ders öğretmeni tarafından yapılacak yazılı veya yazılı-uygulamalı sınava alınırlar.

( Değişik ikinci fıkra: 20.9.2008/27003 RG ) Eğitime katılan kalfalar, ortak ve ileri meslek derslerinden "geçer" not almaları hâlinde, mesleki uygulama sınavı hariç, ustalık sınavlarında bu derslerden muaf tutulurlar.

Eğitim süresi sonunda yapılan sınavlarda bazı derslerden başarısız olanlar, istedikleri takdirde bir sonraki dönemde açılacak ustalık eğitiminde başarısız oldukları derslerin eğitimine devam edebilecekleri gibi başarısız oldukları derslerin sınavlarına da katılabilirler.  

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 05.12.2016 - Güncelleme: 05.12.2016 14:36 - Görüntülenme: 488
  Beğen | 0  kişi beğendi